DIP. BARCELONA | Estudi de la viabilitat de R i PxR a la deixalleria de Manlleu

Estudi sobre la viabilitat de reutilització i preparació per a la reutilització (R i PxR) a la deixalleria de Manlleu (2016).

Dins dels Serveis d'assessorament i suport a les Deixalleries (ASDE) que desenvolupa sm sistemes mediambientals per la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat un estudi sobre la viabilitat i perspectives de reutilització i preparació per a la reutilització a la deixalleria de Manlleu. L'objecte d'aquest estudi és avaluar l'habilitació d'un espai, associat o no a la deixalleria municipal del Verdaguer, al municipi de Manlleu, per portar a terme la reutilització i/o la preparació per a la reutilització d'alguns materials lliurats al punt verd per la ciutadania, fomentant així la prevenció de residus.

Aquest estudi també recull la descripció dels processos per a desenvolupar les activitats de reutilització de materials com: l'espai necessari, les tasques del personal, les eines, etc.,  i una orientació sobre la inversió econòmica necessària pel funcionament de les activitats de reutilització, establint comparacions entre el cost de la gestió de materials potencialment reutilitzables com a residu i la gestió mitjançant la reutilització.