RIBA FARRÉ | Implantació d'un SGA i Servei d '"outsourcing" ambiental
El 2009 sm va dur a terme el disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001, integrant-lo en l'existent sistema d'assegurament de la qualitat.
 
Juntament amb el disseny del sistema es van dur a terme altres accions com la recopilació de la legislació ambiental aplicable, o la realització de tràmits legals com la declaració anual de residus industrials, estudi de minimització de residus especials, o la legalització de determinades instal·lacions.
 
Un cop implantat el sistema de gestió, durant els anys 2009 a 2011, sm va dur a terme un servei d'outsourcing ambiental i assessorament continuat per al manteniment del sistema de gestió implantat segons les normes ISO 9001 i ISO 14001.
 
El incloïa el manteniment dels registres del sistema, la realització de les auditories internes, la tramitació de les declaració de residus industrials, estudi de minimització de residus, actualització legislativa, tramitació i renovació de documentació com a gestor i transportista autoritzat, entre altres tràmits.