PETRONAS | Auditoria interna del Sistema de Gestió Integral

Auditoria Interna del SGI segons normes ISO 9001 i ISO 14001 a PETRONAS LUBRICANTS SPAIN (2010-2011)

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN, SLU es troba situada a Canovelles (Barcelona) i pertany a la multinacional PETROLIAM NASIONAL Berhard (PETRONAS Malàisia). Al setembre de 2010, i setembre de 2011 va contactar amb sm per dur a terme les Auditories Internes del seu Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient segons les normes ISO 14001 i ISO 9001 a la planta de Canovelles.

L'auditoria tenia com a objectius comprovar l'adequació del Sistema a les norma ISO 14001 i ISO 9001, determinar el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema. La planificació de l'auditoria es va realitzar segons els requeriments de la norma ISO 19011 i es diferencien dues fases:

Revisió preliminar de la documentació: realitzada en gabinet, en ella que es va analitzar l'adequació de la documentació als requisits de la norma ISO 14001. En aquesta fase es va elaborar el pla d'auditoria i Auditoria: realitzada durant 2 jornades en les instal·lacions en centre de producció. Es va dur a terme mitjançant entrevistes als responsables, observació d'evidències i anàlisi de documentació i registres.

Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria que contenia les desviacions detectades així com propostes de millora del Sistema de Gestió.