SM | Jornades de Gestió i Control de Qualitat a la empresa
Dirigit a Responsables de Qualitat, l'objectiu d'aquest curs és el reciclatge i l'actualització dins l'àmbit administració i industrial, permetent, en una sola jornada, donar les claus i les eines necessàries per dur a terme una bona gestió i qualitat a l’activitat. Aquestes jornades es realitzen amb càdència trimestral, havent-se dut a terme les corresponents al març, juliol i setembre de 2014.
 
Programa:
Gestió de la Qualitat a Activitats Industrials i d’Administració
Obligacions Legals: 
- Minimització de Residus.
- Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)
- Declaració per a Gestors (DARIG)
- Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA)
- Pla de Prevenció de Residus d'Envasos, Declaració d'Envasos
- Adequació a la Llei 3/98, Pla de minimització de Residus Especials, 
- Responsabilitats legals de la Direcció.
Eines de Gestió Ambienta i de la Qualitat: ISO 9001, ISO 14001, EMAS
Subvencions relacionades amb el medi ambient.
 
Desenvolupament. Es tracta d'un curs de 7 h, realitzat en una sola jornada, amb places limitades. El curs té lloc a les nostres instal•lacions de Barcelona. 
El professorat de la jornada està format per tècnics experts i què gestionen sistemes de Qualitat i medi ambient dins del seu entorn laboral.