SM | Jornades formatives d'Obligacions Mediambientals de la Indústria

Dirigit a Tècnics i Responsables de Medi Ambient d'Indústries, l'objectiu d'aquest curs és el reciclatge i l'actualització dins l'àmbit industrial, i permet, en una sola jornada, donar les claus i les eines necessàries per dur a terme una bona gestió ambiental a la indústria. S'han realitzat un total de 43 jornades amb una assistència de 516 persones de 467 empreses de diferents sectors industrials.

Programa.
Gestió Ambiental a Activitats Industrials
Obligacions Legals: Minimització de Residus, Declaració Anual de Residus Industrials (DARI), Declaració per a Gestors (DARIG), Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA), Pla de Prevenció de Residus d'Envasos, Declaració d'Envasos, Adequació a la Llei 3/98, Pla de minimització de Residus Especials, Responsabilitats legals de la Direcció.
Eines de Gestió Ambiental: ISO 14001, EMAS, Etiqueta Ecològica
Subvencions relacionades amb el medi ambient.

Desenvolupament. Es tracta d'un curs de 8h, realitzat en una sola jornada, amb places limitades. El curs té lloc a les nostres instal · lacions de Barcelona, amb una periodicitat mensual. El professorat de la jornada està format per tècnics experts en cadascuna de les matèries a tractar. Es fa lliurament del certificat d'assistència a tots els participants del curs.