LABOCAT | Legalització de l'establiment

El 2007 Labocat S.A. es va posar amb contacte amb sm per a la legalització del seu establiment al municipi de Terrassa, dedicat a laboratori d'anàlisi de materials de construcció.

Per tractar-se de nova instal·lació per a legalitzar l'activitat era necessari sol·licitar llicència d'obres menors, certificat de compatibilitat i llicència d'activitats.

Per obtenir aquests permisos sm va realitzar els següents treballs:

1-. Redacció d'un projecte tècnic per a l'obtenció de la llicència ambiental i del certificat urbanístic. Aquest projecte tècnic incloïa la següent informació:

  • Descripció de les instal·lacions
  • Descripció de l'activitat a desenvolupar
  • Informació relativa a incendis
  • Dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
  • Dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
  • Plànols

2-. Redacció d'un projecte per a la sol·licitud d'obres menors.