ICL IBERIA | Curs de bones pràctiques ambientals

Curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals. (2015-2016)

En col·laboració amb els departaments de medi ambient i de formació d'ICL IBERIA es dissenya a mida un curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals per impartir al personal de les instal·lacions de Súria i Sallent.

El programa bàsic del curs inclou:

  • Introducció al medi ambient - sensibilització ambiental - gestió ambiental
  • Recollida selectiva - obligacions legals en matèria de residus
  • Residus específics del lloc de treball
  • Opcions de minimització i bones pràctiques ambientals

El curs va ser dissenyat específicament per a cada lloc de treball, pel que prèviament es va realitzar una visita a les instal·lacions per conèixer els residus generats en cada àrea i la gestió realitzada en cadascuna d'elles. Es van considerar 4 tipus de lloc de treball: Fàbrica i laboratori, Taller mecànic i taller elèctric, Exterior de mina i magatzem, oficines.