MCP | Campanya per a la gestió de la fracció orgànica a l'àrea rural (Fase IV)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per a la gestió de la fracció orgànica dels residus de la Comarca de Pamplona. (2016)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va programar per al 2016 una campanya de comunicació que inclou per una banda, accions de comunicació directa i de proximitat per extendre la gestió de la matèria orgànica a l'àmbit rural de la Mancomunitat (fase IV), i de l'altra, activitats de reforç del missatge en aquelles poblacions d'àrea urbana i periurbana que ja disposaven de 5è contenidor i que van ser objecte central de la campanya durant 2015 (Fase III).
  • El principal objectiu en l'àmbit rural és aconseguir la participació en el compostatge domèstic del major nombre de població (particulars, productors singulars i grans productors), aconseguir la participació del major nombre de població en el compostatge comunitari en aquelles localitats en què s'instal·li, així com recollir informació útil i de valor en acabar cadascuna de les fases de cara a millorar el pla de comunicació, la participació i els resultats de les fases restants.
  • Quant als objectius per a l'àrea urbana i periurbana de la Mancomunitat, són reforçar la recollida selectiva de la matèria orgànica i el seu dipòsit en el 5è contenidor en els barris i poblacions que es van sumar a aquest sistema durant 2015 (Fase III), així com millorar l'índex de dipòsit de matèria orgànica de les llars inscrits respecte al total del que hipotèticament produït.