ARC | Servei d'informació especialitzada

Servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de residus. (2024)

El servei d'atenció de l'Agència de Residus de Catalunya requereix d'un equip tècnic especialitzat per tal d'informar i assessorar sobre tot tipus de consultes relacionades amb els residus i la gestió, ja siguin industrials, urbans o domèstics.

Aquest equip presta un servei continu d'informació detallada i especialitzada a empreses, ofereix orientació i assessorament a administracions públiques i altres entitats i dóna atenció a la ciutadania sobre tràmits relacionats amb els residus, les consultes sobre normativa o sobre la seva gestió.

Les consultes es reben per telèfon i per correu electrònic als canals habilitats expressament per al projecte. Cada canal té un equip tècnic dedicat a donar informació precisa i un responsable que vetlla per la qualitat del servei i l'optimització de tots els recursos per poder respondre de manera clara, propera i eficient.

Durant el projecte es recopila informació i s'elaboren informes periòdics plasmant i analitzant totes les dades del projecte. Alhora es van realitzant controls de qualitat que permeten fer ajustaments en aspectes que ho requereixin.