AJ. PALAMÓS | Implantació de la FORM (porta a porta)

Implantació de la Fracció Orgànica al municipi de PALAMÓS porta a porta. (2009-2010)

La campanya de sensibilització va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Palamós la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). Es va actuar sobre 5000 habitatges i una població efectiva d'20.0000 habitants (època estival) amb l'objectiu de donar a conèixer el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica a tot el nucli urbà del municipi.

Les tasques realitzades van consistir en la creació i disseny del document sensibilitzador, així com la formació dels educadors ambientals i la difusió i explicació a ciutadania i grans productors. Com a mesures de reforç, es van impartir xerrades a grans productors, es van crear documents informatius per a inquilins absents en el moment del porta a porta i es van generar llistats de lliurament de materials. En aquestes visites porta a porta, en què es va arribar al 100% de la població del nucli urbà, es van lliurar cubells airejats, bosses compostables i informació relativa al nou sistema de recollida i freqüències i horaris de recollida de totes les fraccions. La imatge proposada identificava el cicle d'aprofitament de la matèria orgànica i seguir les línies marcades per l'Ajuntament i utilitzades en campanyes anteriors.

El projecte va ser realitzat per 6 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, 4 educadors ambientals propis que van formar a altres 2 educadors ambientals de la zona.