AMB | Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Ambiental

Servei d'assessoria i col·laboració en la gestió del sistema integrat de gestió de la qualitat i ambiental (SIGQMA) segons les normes UNE-EN-ISO 9001 i 14001 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (2021–2024)

Des del 2021 sm posa a disposició de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) personal expert en l'aplicació de les normes UNE-EN-ISO 9001 o UNE-EN-ISO 14001 al Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient (SIGQMA) , als camps d'activitat de l'AMB.

L'equip tècnic de sm està format per tres Consultors Senior i un Consultor Junior que dóna suport als consultors sènior.

Cada Consultor Senior assessora, forma i acompanya el personal dels Serveis de l'AMB que té assignats, per mantenir la vigència i ampliar l'abast dels certificats d'acreditació ISO 9001 i ISO 14001, seguint les pautes acordades amb el Responsable del Contracte, tenint en compte que les cartes de servei formen part del SIGQMA.