CC La SELVA | Programa per a la Gestió Integral dels Residus Municipals

Revisió del programa d'acció comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals a La Selva i definició del nou Pla d'Acció 2016-2020.

Des d'sm hem col·laborat amb el Consell Comarcal de la Selva en el desenvolupament de la revisió del Programa d'Acció Comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals i l'elaboració del nou Pla d'Acció 2016-2020, amb el que el Consell Comarcal de la Selva pretén fer un diagnòstic actual de la gestió dels residus municipals i definir les línies estratègiques i actuacions a realitzar durant els propers anys per tal de millorar la prevenció i la gestió integral dels residus municipals i assolir els objectius marcats en la normativa sectorial, dins l'àmbit territorial de la Comarca de la Selva, integrada per 26 municipis i una població de més de 168.000 habitants.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic de sm ha dut a terme les  següents tasques:
  • Diagnosi de l'estat actual de la gestió integral de residus a la comarca de la Selva.
  • Avaluació de l'assoliment dels objectius marcats en el primer Programa d'acció comarcal.
  • Projecció de la gestió de residus (tècnica i econòmica), identificació de necessitats i d'oportunitats de millora.
  • Definició del pla estratègic de millora amb la concreció d'objectius i d'actuacions a impulsar per al seu assoliment tenint en compte, si s'escau, diferents escenaris.
  • Redacció del nou Pla d'acció comarcal 2016-2020.