AJ. PALAMÓS | Sensibilització i educació ambiental

Planificació i execució de campanyes de sensibilització/educació ambiental (2015-2019)

L'objectiu d'sm és planificar, coordinar, difondre i executar campanyes i activitats de sensibilització i d'educació ambiental en el municipi de Palamós:
Activitats d'educació ambiental adreçades al públic en edat escolar: escoles, instituts, centres específics de formació dependents de l'ajuntament, casals d'estiu i camps de treball. Itineraris guiats per l'entorn natural de Palamós, visites a la depuradora i a la deixalleria, plantada d'arbres, apadrinament d'espais naturals i activitats i tallers concrets de descoberta del medi i sostenibilitat ambiental.

Campanyes de sensibilització ambiental adreçades a col·lectius específics: industrials, comercials, restauració, i a grups ciutadans determinats per barris o col·lectius: Campanyes de sensibilització de recollida de residus comercials a restauradors, al mercat municipal i altres activitats comerciants i industrials; Actuacions derivades d'incidències detectades pel servei d'inspecció i control, del servei de recollida d'escombraries (rebuig i recollides selectives), neteja viària i neteja de platges; Actuacions de conscienciació i resolució de problemàtiques  ambientals concretes: proliferació mosquit tigre,  tinença d'animals, plagues urbanes
Activitats d'educació i sensibilització ambiental adreçades al públic en general: residents censats al municipi, residents temporals i visitants ocasionals.  Activitats on el fil conductor defineix la idea global de medi ambient i la importància que té per Palamós l'actiu del seu patrimoni (flora, fauna, muntanya, litoral, terrestre, marí, arqueològic, agrícola, forestal…) i fomenti la implicació i vinculació de la ciutadania en la gestió dels diferents vectors ambientals del municipi (aigua, residus, mobilitat sostenible...)