AJ. BARCELONA | Revisió documental de subvencions

Servei de suport de revisió de la documentació justificativa de les subvencions atorgades per la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona. (2022-2023)

L'ajuntament de Barcelona ha confiat de nou en sm per desenvolupar el Servei de suport de revisió de la documentació justificativa de les subvencions atorgades per la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Es tracta d'un projecte amb una gran part administrativa y organitzativa amb l'objectiu de tramitar i revisar la documentació relacionada amb subvencions del Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

Sm donem suport a la revisió documental de justificacions de subvencions i a l'hora realitzem l'assessorament personalitzat a totes les entitats que hi participen, ja sigui via email o telefònicament, sobre els processos de justificació de les subvencions que se'ls hi han atorgat, comunicant si manca alguna informació i si cal fer la revisió d'algun document o justificant aportat.