GOVERN D'ARAGÓ | Assessorament energètic

Espai Aragonès d'assessorament energètic. (2022)

L'Espai Aragonès d'Assessorament Energètic és un punt d'informació i assessorament en matèria d'autoconsum i comunitats energètiques que serveixi de motivació i suport a la ciutadania, les entitats locals i les PIME perquè adoptin un rol central i proactiu en la transició energètica i ecològica.

Els reptes principals són reduir les emissions de CO2 i minimitzar l'impacte ambiental, fer una transició energètica justa per a tothom, canviar els hàbits de consum d'energia i millorar l'eficiència energètica en tots els àmbits. En aquest espai d'assessorament energètic s'ofereix:

  • Servei d'assessorament personalitzat.
  • Informació d'interès sobre autoconsum, acords i processos col·laboratius necessaris i què són les comunitats energètiques.
  • Subvencions i ajuts existents.
  • Procediments necessaris i tramitacions.
  • Recull de guies i materials relacionats amb l'autoconsum, les comunitats energètiques i la transició energètica i ecològica.