AJ. BARCELONA | Comprovaciones tècniques al districte de Ciutat Vella

sm sistemes mediambientals va ser l'empresa responsable de dur a terme aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona que consistia en una campanya de visualització i comprovació de les actuacions prioritàries del districte de Ciutat Vella durant 2014-2015.

En una primera etapa es va desenvolupar tot el treball de camp de recopilació de dades in situ, als carrers del barri barceloní, i durant la segona etapa es van realitzar informes a partir de totes les dades que s'havien recopilat anteriorment. Alguns punts sobre els quals es van treballar per tenir un major control i un major coneixement del barri van ser els pisos turístics, els locals d'oci nocturn, les molèsties generades per soroll, les botigues de souvenirs i altres comerços, l'estat de conservació de finques, diferents incompliments de normatives, l'idioma utilitzat en les retolacions, diferents tipus de retolació, etc ...
El projecte va consistir en comprovar i verificar els llistats que va facilitar l'Ajuntament de Barcelona a sm amb els punts que havien de visualitzar. Per això es va elaborar la cartografia actualitzada de tot el barri, es van dissenyar qüestionaris que es van realitzar als usuaris al carrer, es va adaptar l'aplicatiu de captació i bolcat de dades en un Excel per poder realitzar estadístiques a través dels Smartphones, es van realitzar controls in situ i controls telefònics, així com controls de qualitat, gestions administratives i realització d'informes mensuals i l'informe final.
sm destinar grups de 2 i 4 tècnics en cada ubicació que es havia de controlar i que van rebre formació específica per a aquest projecte. Es van planejar diferents recorreguts que van permetre cobrir un ampli territori minimitzant el temps de desplaçaments dels tècnics i maximitzant el temps de control de cada aspecte a estudiar.