ARC | Assistència tècnica al foment de l'economia circular

Servei d'assistència tècnica a la tramitació de subvencions de foment de l'economia circular atorgades per l'Agència de Residus de Catalunya. (2017)

Des d'sm hem col·laborat amb l'ARC en la realització de les diferents tasques que implica la tramitació de les subvencions per a projectes de foment de l'economia circular, aprovades mitjançant la Resolució TES/792/2017, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.

Dins el marc d'aquest servei, els treballs realitzats per l'equip tècnic d'sm han estat principalment la revisió i valoració qualitativa i quantitativa de sol·licituds de subvenció d'acord amb els criteris esmentats a les bases corresponents, proposta i seguiment de requeriments, assesorament tècnic als sol·licitants en relació als requeriments previs realitzats, valoració qualitativa i quantitativa de les sol·licituds, introducció de les dades a l'aplicatiu de gestió de subvencions de l'ARC i l'elaboració de l'informes tècnics.

A més, s'han realitzat propostes de millora per a la redacció de les bases de la convocatòria i per als formularis de la convocatòria de foment de l'Economia Circular 2018.