DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Montiel

Agenda 21 Local als municipis de Montiel, Alcubillas, Almedina i Albadalejo.

L'Agenda 21 Local consta d'una auditoria ambiental del municipi, comptant amb la participació ciutadana com a base per a un desenvolupament sostenible del mateix. Es promou un model de gestió local en què els veïns del municipi puguin tenir part activa. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. Es recopila informació de caràcter ambiental i socioeconòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, atenent a mancances i possibles millores, així com punts forts a potenciar. S'analitzen dades objectives procedents de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població local mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Analitzada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat (Òrgan de participació ciutadana) perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Atès que el desenvolupament sostenible és un projecte a llarg termini, es realitza un seguiment de la implantació de l'Agenda 21 mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles Sostenibles de Castella-la Manxa, juntament amb indicadors específics per a cada municipi.