AJ. ZARAGOZA | Campanya de comunicació per a la recollida selectiva de la fracció orgànica

Campanya de comunicació i sensibilització associada al desenvolupament de 2 experiències pilot d'implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus al municipi de Zaragoza. (2018-2019)

L'Ajuntament de Saragossa inicia la recollida selectiva de bioresidus, confiant en sm per al desenvolupament de la campanya de comunicació i sensibilització ciutadana en dues experiències pilot a dos barris de la ciutat: Actur Rei Fernando i Zona centre - Avinguda Goya.

Un equip tècnic de sm, format per un coordinador, un ajudant de coordinació, un encarregat de logística i un grup d'educadors ambientals fan les tasques de comunicació directa i de proximitat, fent entrega de la clau del contenidor, un cubell de 10L per als residus orgànics, del material necessari i donant la informació necessària per separar correctament els residus orgànics ja sigui amb visites domiciliàries, amb sessions informatives a associacions de veïns, amb visites a grans productors o generadors singulars o també des d'estands informatius a peu de carrer.

sm també es fa càrrec del disseny i conceptualització de la campanya pel que fa a concepte creatiu i desenvolupament de la línia gràfica (naming, eslògan, clames, argumentació, logo, key visual... adaptant els materials divulgatius i publicitaris de la campanya.