AJ. BICORP | Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible

Elaboració d'un pla d'acció per al clima i l'energia sostenible al municipi de Bicorp. (2022-2023)

L'equip tècnic d'sm és l'encarregat de l'elaboració del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de l'Ajuntament de Bicorp (València).

Bicorp es va adherir, en qualitat de signant, al Pacte de les Alcaldies per al Clima i la Energia Sostenible i es compromet a actuar per assolir l'objectiu de la Unió Europea consistent en reduir les emissions de CO2 al seu territori en almenys un 40% per a l'any 2030.

És un objectiu que es pot assolir a través de la millora de l'eficiència energètica i d'un increment en l'ús de fonts d'energia renovable i l'augment de la resiliència mitjançant l'adaptació a les repercussions del canvi climàtic. Per assolir aquests objectius, l'equip tècnic d'sm elabora els següents documents que formen el PACES:

  • Estratègia - Document de participació i comunicació - Inventari d'emissions de referència - Riscos i vulnerabilitats - Accions de mitigació.