AJ. BARCELONA | Informació ambiental

Servei d'informadors ambientals. (2022-2024)

L'Ajuntamnet de Barcelona ha confiat de nou en nosaltres i som adjudicataris del servei d'informadors ambientals. Els nostres equips d'informació acompleixen una tasca de comunicació, atenció a consultes i sensibilització ambiental a la ciutadania en general.

El nostre àmbit d'intervenció abraça un ampli espectre de participació i d'execució de projectes de sostenibilitat i ecologia urbana. Així doncs, la nostra intervenció ens relaciona en diferents àmbits d'actuació com per exemple: mobilitat, urbanisme, control soroll urbà, civisme, participació ciutadana, benestar animal, entre d'altres. Tots ells són una bona mostra de la nostra àmplia experiència. Garantim la informació ciutadana en general de les accions i iniciatives que l'Ajuntament de Barcelona ens encomana en els diversos projectes assignats.
Comptem amb un equip d'informadors degudament format i preparat per donar el millor servei d'informació.