AJ. SANT JUST DESVERN | Curs de gestió de residus

Curs Formatiu en Gestió de Residus. (2020)

L'Ajuntament de Sant Just Desvern ha confiat en sm per realitzar la formació d'un grup de persones que s'incorporen com a informadores de residus en el marc d'un Pla d'ocupació.

Sm imparteix el curs en una aula facilitada per l'Ajuntament, i té com a objectiu el de transmetre els coneixements bàsics necessaris sobre gestió de residus i el funcionament del nou sistema de recollida al municipi.

El curs, presencial i de 10h de durada, estava estructurat en 3 sessions, on es van desenvolupar els següents punts:

  • La gestió dels residus municipals. La problemàtica dels residus. Composició de les escombraries domèstiques. Normativa vigent en relació a residus: PRECAT i normativa europea, objectius. PREMET 25.
  • Recollida selectiva: fraccions, tractament i destí dels residus. Importància de la separació de la matèria orgànica.
  • Gestió de residus a Sant Just. Nou model de contenidors amb targeta de Sant Just Desvern. Recollida de restes vegetals a Sant Just Desvern. Deixalleria a Sant Just Desvern