AJ. SALOU | Campanya d'educació ambiental per la recollida de la FORM

El projecte, contractat mitjançant licitació per l'Ajuntament de Salou en base a la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), va ser realitzat durant l'any 2010. Es va actuar sobre 24.000 habitatges (sense incloure apartaments turístics), i una població efectiva de 97.000 habitants (estiu), amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva de la FORM i millorar la qualitat dels altres serveis de recollida municipal.

Algunes de les tasques realitzades són la creació i disseny de l'informatiu, la formació dels educadors ambientals, la informació a ciutadania i grans productors del nou sistema de recollida selectiva de la FORM instaurat a la zona de Ponent i la sensibilització per millorar la qualitat de residus recollits selectivament a la resta de fraccions en la totalitat del municipi. A més, la campanya es va reforçar amb caracteritzacions de residus, enquestes telefòniques, visites a grans productors, documents explicatius per a inquilins absents durant el porta a porta, punt informatiu en diferents zones d'atracció de mobilitat del municipi, xarrades a escolars i creació de la figura del "vigilant selectiu" a les platges. D'altra banda, segons petició del mateix Ajuntament, la imatge i l'eslògan utilitzats seguir la línia elaborada per campanyes anteriors.

El resultat va ser el contacte directe porta a porta amb el 30% de la població, el lliurament de materials informatius i de recollida selectiva al gruix de la població i un clar reforç en la implicació de la ciutadania en la política ambiental de Salou.

El projecte el van desenvolupar 4 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, i 5 informadors ambientals de la zona que van realitzar les visites porta a porta.