ECOEMBES | Caracterització i control de qualitat de residus

Serveis de caracterització de residus, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinacions d'humitat i brutícia a Catalunya i Illes Balears. (2018-2020, 2021-2022)

Ecoembes va confiar a sm, sistemes mediambientals la prestació dels serveis a 15 instal·lacions de la zona geogràfica de Catalunya (40%) i Illes Balears, consistents en:

  • Caracterització de residus
  • Control de qualitat de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa, instal·lacions de recicladors/recuperadors i altres instal·lacions semblants
  • Control d'estocs de materials recuperats en plantes de selecció, plantes d'escombraries en massa i instal·lacions de recuperadors/recicladors
  • Determinacions d'humitat i de brutícia adherida

Tots aquests serveis es desenvolupen segons metodologies, manuals, procediments i instruccions tècniques d'Ecoembes, complint les especificacions que es determinen al plec tècnic. Per a això, sm posa a disposició d'Ecoembes diferents equips de caracteritzadors que realitzen les visites necessàries a les 15 instal·lacions indicades, amb els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les diferents tasques (vehicles, EPI, bàscules, dispositius digitals i material específic ...), elaborant un detallat informe de cada actuació, acompanyat per un reportatge fotogràfic que il·lustra el procés de principi a fi.