ARC | Guia d'ajuda per al registre de productors de residus

Disseny i redacció de la Guia d'Ajuda per a la tramitació de la inscripció al registre de Productors de l'Agència de Residus de Catalunya. (2017)

El registre de productors de residus industrials és un registre obligatori per a les empreses productores de residus de l'àmbit territorial de Catalunya. En aquest registre cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s'utilitza per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus. Tots els centres / establiments que produeixin residus perillosos independentment de l’activitat (industria, comerç o servei) i els centres / establiments independentment de l’activitat, que no produint residus perillosos, produeixin una quantitat igual o superior a les 1.000 tones de residus no perillosos, han d'estar inscrits com a Productors de Residus.

sm ha dissenyat i elaborat una guia d’ajuda per a la tramitació de la inscripció en el registre de productors a l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta d’una guia d’ajuda de caire general vàlida per a qualsevol tipus de productor de residus i que proporciona tota la informació necessària per realitzar de forma correcta el tràmit d’inscripció. El resultat ha estat una guia pràctica que dona resposta als principals dubtes amb que es troben els productors a l’hora de complimentar el formulari d’inscripció que es tramita via SDR, una guia visual acompanyada d’imatges i captures de pantalla del programa que complementen la informació.