ECOVIDRIO | Estudi sobre la variabilitat del vidre

Estudi sobre la variabilitat del vidre gestionat mitjançant planxades (2015).

L'equip de sm va elaborar un estudi amb la finalitat de determinar la variabilitat en la composició del vidre que es gestiona a planxades. El principal objectiu va ser determinar com afectava l'ús de la planxada a la qualitat del vidre, analitzant la variació granulomètrica en la fracció "Vidre <1 cm" entre el material a la planxada i el de la planta de tractament.

 

Els treballs es van dur a terme a la planta de tractament de Molino y Limpieza de Vidrio SA (MOLIVISA) i en les planxades intermèdies d'Albolote (Granada), Albox (Almeria), Almeria, Alhendín (Màlaga), Antequera (Màlaga) i Campanillas (Màlaga).

  • En primer lloc es van realitzar 22 caracteritzacions repartides proporcionalment entre les planxades estudiades, i també es van dur a terme les caracteritzacions a la pròpia planta de MOLIVISA. D'aquesta manera, es va determinar la composició percentual de cada planxada que entrava a la planta de tractament. A més, tot això es va complementar amb un reportatge fotogràfic.
  • A continuació, l'equip tècnic de sm va redactar els informes corresponents a cada caracterització, per presentar els resultats obtinguts en les mateixes i determinar si es complien els límits de qualitat fixats per Ecovidrio.
  • Finalment, un cop acabat el treball de camp, es va elaborar un informe final amb l'objectiu de sintetitzar els resultats obtinguts en el mateix, extreure les conclusions generals i, finalment, proposar una sèrie de bones pràctiques per ajudar a millorar el servei.