TRAGSA | Servei per a la vigilància ambiental

Servei per a la realització d'enquestes a usuaris i comptatge de visitants del camí natural de la Canyada Reial de la Serra de Guadarrama. (2021-2022)

El projecte de "Construcció del camí natural del vessant segovià de la Serra del Guadarrama" va ser sotmès a procediment d'avaluació d'impacte ambiental. Per això es realitza un Programa de Vigilància Ambiental per al trajecte del Camí Natural comprès entre l'estació de l'Espinar i el municipi d'Ayllón, el recorregut del qual és de 145 km.

Sm s'encarrega de dur a terme les accions del Programa de Vigilància Ambiental destinades a controlar l'ús del camí i les infraestructures. L'equip, compost per 10 tècnics, treballa a 10 punts seleccionats del recorregut, coordinats sempre per l'equip de direcció del servei, amb l'objectiu de conèixer, mitjançant la realització d'enquestes i comptatge d'usuaris, la freqüència real d'usuaris del camí natural, així com el tipus de visitants que l'utilitzen, els trams més transitats i fins i tot detectar la circulació de vehicles restringits.

Així mateix, també és objecte d'aquest indicador comprovar el grau de satisfacció dels usuaris amb la Cañada Real Soriana Occidental i detectar noves necessitats d'àrees d'ús públic, mobiliari i altres recursos d'educació ambiental demandats pels usuaris del camí natural.