AJ. El PRAT DE LLOBREGAT | Caracteritzacions de residus sòlids urbans (RSU) del Prat de Llobregat

L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha promogut la realització de les caracteritzacions dels residus sòlids urbans (RSU) procedents del mateix municipi del Prat de Llobregat que arriben a la Planta de Transferència de Residus de Viladecans. Aquest projecte es va desenvolupar durant el desembre de 2010, novembre 2012.

L'objectiu d'aquestes caracteritzacions va ser doble: per una banda determinar la quantitat i tipologia dels residus que podrien haver-se recollit de manera selectiva, i d'altra banda, amb les dades obtingudes, plantejar accions de sensibilització encarades a aquells residus amb més potencial de reciclatge.

Per a això, sm compta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de l'anàlisi i control de totes les mostres, identificant les fraccions d'orgànica, paper - cartró, plàstics, tèxtil, vidre, poda, voluminosos i altres.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, el mateix Ajuntament, la Planta de Transferència de Residus o l'Agència de Residus de Catalunya.