MCP | Campanya de reforç de la recollida separada de matèria orgànica a la Comarca de Pamplona (Fase V)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per al reforç de la implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus. (2017-2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP), en estreta col·laboració amb sm, sistemes mediambientals, inicia aquesta campanya de reforç a mitjans 2017 en els 47 municipis mancomunats, amb l'objectiu de reforçar el missatge entre aquells usuaris que ja inscrits en fases anteriors, augmentant la sensibilització envers la problemàtica ambiental de la gestió de residus, i en concret de la matèria orgànica, fomentant que la seva participació sigui realment activa, amb un compromís tant individual com col·lectiu.

L'equip de tècnics i informadors ambientals d'sm gestiona, coordina i realitza reunions amb els ajuntaments, 1.500 visites domiciliàries en localitats rurals, 1.400 visites d'assessorament a inscrits al compostatge domèstic, visites porta a porta a 900 establiments del canal HORECA i a 750 productors singulars, instal·lació de punts informatius itinerants, presència d'informadors a peu de contenidor en més de 500 àrees d'aportació de l'àrea urbana i periurbana, campanyes específiques en hortes i merenderos del Parc Fluvial, presència d'agents informadors en dinars populars, participació en esdeveniments festius i dinamització de activitats de sensibilització per a públic infantil i per a públic adult... a més, cal destacar la prova pilot de reducció del malbaratament alimentari en 40 establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de Mancomunitat.