AJ. BARCELONA | Educació ambiental a Sarrià

Disseny i dinamització d'un taller ambiental sobre la recollida de residus porta a porta a Sarrià Vell durant la Festa Major de Sarrià. (2018)

Dins la campanya de recollida selectiva de residus Porta a Porta a Sarrià, l'Ajuntament de Barcelona compta un equip d'educadors ambientals d'sm per tal de dissenyar i dinamitzar activitats de sensibilització ambiental enmarcades dins la festa major del barri de Sarrià Vell, adreçades a públic familiar i que, des d'una vessant lúdica, transmetin les característiques de la recollida porta a porta, mitjançant dinàmiques de joc-concurs:

  • Projecció de videos divulgatius, on es realitza una explicació sobre el funcionament de la recollida selectiva de residus porta a porta a Sarrià, quins residus es generen, com s'han de separar i baixar al carrer, quins són els horaris de recollida i quin és el destí de cadascún dels materials.
  • "Buida el cubell: el Trivial de Sarrià Vell". Dinamització d'un joc familiar de gran format inspirat en joc de preguntes Trivial, amb preguntes relacionades amb la gestió de residus a Sarrià Vell.
  • Dinamització de jocs infantils en línia: es posa a disposició del públic infantil tablets amb connexió a internet per jugar a diversos jocs en línea sobre residus.