GOVERN D'ARAGÓ | Caracterització de residus domèstics

Estudis de composició i caracterització de residus domèstics a la comunitat autònoma d'Aragó. (2023-2024)

En aquest projecte sm presta els seus serveis tècnics per als estudis de composició i caracteritzacions de residus domèstics amb la finalitat que el Servei de Planificació Ambiental de la Direcció General conegui la composició de cada fracció resta, diferenciant-se dos tipus d'actuacions:

– Estudis de composició i caracterització de residus domèstics recollits en contenidors de totes les fraccions.
– "Observacions in situ" (auditories) de les condicions i els resultats de caracteritzacions de les entitats locals.

La combinació de la informació obtinguda dels dos treballs permetrà conèixer a la fracció d'envasos lleugers, el contingut de residus diferents (impropis) recollits al contenidor groc, orientant les unitats de gestió sobre mesures de millora de la recollida separada. D'altra banda, permetrà estimar les quantitats de residus domèstics que no es recullen de forma separada i acaben a la fracció resta, de cara a conèixer el potencial de recuperació separada d'aquests residus i dissenyar accions futures destinades a la millora de la recollida separada.