SIGFITO | Caracterització d'envasos agraris

Estudi de caracterització de residus d'envasos agraris a plantes de transferència (2016-2017)

Sigfito Agroenvases S.L. és una societat sense ànim de lucre creada amb l'objecte d'organitzar un sistema de recollida d'envasos agraris per donar-los un tractament mediambiental correcte. Aquest projecte es du a terme per tal de conèixer el tipus de separació i la proporció d'envasos agraris que estan adherits al sistema de responsabilitat ampliada del productor SIGFITO. 
 
Aquesta organització contracta els serveis de sm, sistemes mediambientals per a realitzar caracteritzacions dels envasos agraris recollits en les plantes de transferència procedents de les diferents cooperatives agrícoles d'Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Navarra i València.
 
Els treballs es realitzen durant els mesos de primavera i tardor amb la finalitat de determinar el percentatge d'envasos recollits que estan adherits a Sigfito i la seva correcta separació en Fitosanitari i No fitosanitaris. A cada caracterització, un equip d'especialistes en caracteritzacions d'sm mostreja un mínim de 1.000 kg d'envasos.