MCP | Assistència tècnica al compostatge

Seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en l'àmbit de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona. (2017-2021)

El pla de Residus de Navarra (2017-2027) recull que per al 2027 el 70% dels bioresidus s'hauran de recollir / gestionar de forma selectiva. A la Comarca de Pamplona i en la direcció assenyalada per aquest objectiu, es realitza, entre altres actuacions, la gestió dels residus orgànics mitjançant compostatge domèstic i comunitari.
sm porta a terme el seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en els municipis que integren la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, ​​dins el servei públic de "Recollida i tractament dels residus".
 
En aquestes campanyes poden participar tots els interessats que pertanyin a l'àmbit de la Mancomunitat, sempre que disposin d'almenys 50 m2 de zona verda (horta i/o jardí) i que sigui primera vivenda. Als participants se'ls facilita el material necessari per elaborar compost a casa seva (compostador, guia de compostatge, revolvedor, etc.) i s'imparteixen unes jornades de formació. Tots els participants de les Campanyes de Compostatge Domèstic tenen la possibilitat de sol·licitar una trituradora domèstica per al processat de restes de poda.
A més de realitzar el seguiment tècnic mitjançant assistència telefònica i presencial, es duen a terme activitats de dinamització de l'autocompostatge i reciclatge dels bioresidus, realitzant un butlletí de compostatge i inaugurant nous espais de compostatge comunitari.