AMB | Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus

Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat (2016-2017).

Com a part d'un encàrrec realitzat des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'equip tècnic d'sm ha dut a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic d'sm ha desenvolupat les  següents tasques:
  • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals, Determinació dels processos de generació, Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió, Idees sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
  • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
  • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
  • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2024, i punts a aconseguir el 2020. 
  • Balanç financer o Pressupost. Indicadors i actuacions de seguiment.