AJ. BARCELONA | Campanya informativa per a la recollida selectiva de residus PaP a Sarrià

Campanya informativa per al nou sistema de recollida selectiva de residus "Porta a porta" a Sarrià. (2018)

El nou sistema de recollida de residus porta a porta donarà servei a 8500 habitants del casc antic de Sarrià, i té com a objectiu la millora de la recollida selectiva del 35% al 55%.

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya informativa Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. Dins la campanya de comunicació, es distribueix el material necessari per la recollida PaP com els cubells d’orgànica, bosses compostables i per altres fraccions, material divulgatiu (guia i imant). L'entrega del material es fa porta a porta, informant als veïns del nou sistema de forma individualitzada.