EMATSA | Educació ambiental escolar

Serveis de planificació i execució del programa d'educació ambiental de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (2017-2019)

EMATSA  gestiona el cicle integral de l'aigua de Tarragona, La Canonja, els Pallaresos i del Catllar. Mitjançant un equip d'educadors ambientals, sm gestiona i coordina les activitats ofertades a centres escolars i entitats per tal de dinamitzar els tallers d'aqualogia, i visites relacionades amb el cicle integral de l'aigua i els processos de depuració a l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) de Tarragona, orientats tant a públic de diferents nivells d'escolarització com a entintats municipals, adaptant sempre el contingut del taller o la visita als coneixements del públic visitant.

- Els tallers d'aqualogia tracten el cicle integral de l'aigua. Es realitzen als centres escolars i mitjançant l'ús de material audiovisual (animacions i joc interactiu) es posa de manifest la conscienciació mediambiental. A més, també es realitzen diferents experiments a l'aula.

- Les visites estan dirigides tant a alumnes d'ESO, Batxillerat i Formació professional. Consisteixen en una explicació teòrica sobre els diversos processos que es duen a terme durant el procés de depuració d'aigua, mitjançant un audiovisual proporcionat per EMATSA i una visita guiada a la planta depuradora.

- Les visites dirigides a entitats municipals, pretenen conscienciar a la població de la qualitat de l'aigua que arriba a les seves llars i el posterior tractament pel que passa per retornar-la al medi en les millors condicions possibles.