AJ. BARCELONA | Programa de Regeneració Urbana

Serveis d'oficina tècnica per al desenvolupament del Programa de Regeneració Urbana amb mesures de contractació pública sostenible. (2023-2025)

Som responsables d'executar el projecte de regeneració urbana de l'Ajuntament de Barcelona, finançat mitjançant fons europeus Next Generation. L'objectiu és revitalitzar àrees urbanes degradades per millorar l'eficiència energètica i reduir-ne el consum.

El projecte es compon de dos equips coordinats: un equip és l'enllaç entre les comunitats i l'oficina de l'Institut Municipal d'Urbanisme que facilita la comunicació i gestiona les subvencions. L'altre equip ofereix atenció presencial i informació a les veïnes i veïns residents.

Les nostres oficines es troben en equipaments municipals com a centres cívics o casals de barris com El Besòs, Maresme, Trinitat Vella, Congrès i La Pau. Entre les tasques més rellevants hi ha informar i resoldre dubtes sobre el programa, gestionar la documentació veïnal abans de remetre-la a l'Oficina Tècnica de Regeneració Urbana (OTRU) i convocar les comunitats de veïns a les reunions informatives programades.