AJ. SEVILLA | Curs de Residus urbans i industrials

Acció formativa de 400h d'Operari de residus industrials i domèstics. (2014)

Sistemes mediambientals va ser contractat per l'Ajuntament de Sevilla per a impartir el Curs de Residus urbans i industrials a nivell operari entre setembre i desembre de 2014, enmarcat en el Pla municipal d'ocupació cofinançat per la Unió Europea.

En col·laboració amb els tècnics d'ocupació municipals, el personal d'sm va impartir un curs de 400 hores a persones en situació d'atur.

El curs es va dividir en una part teòrica impartida a l'aula i completada per una part pràctica formada per visites de camp, exercicis pràctics desenvolupats al carrer i pràctiques en empreses relacionades amb la gestió de residus.

Els resultats van ser positius ja que el 30% dels alumnes van aconseguir una ocupació en l'àmbit de la gestió de residus.