DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local de la Mancomunitat Campana de Oropesa

Agenda 21 Local de la Mancomunitat Campana de Oropesa i Quatro Villas i els municipis que la composen. (2011)

La Diputació Provincial de Toledo en col·laboració amb la Mancomunitat de la Campana de Oropesa adjudicar aquesta licitació pública a sm, per a la implantació i seguiment de les Agendes Locals 21 dels 16 municipis que composen la Mancomunitat.

L'objectiu d'aquest procés és la millora contínua d'aquests municipis des del punt de vista ambiental, econòmic i social amb la participació ciutadana. La implantació de l'Agenda local 21 es divideix en tres parts.

Es realitza una anàlisi de la situació ambiental social i econòmica determinant les mancances i els aspectes forts de cada municipi. Posteriorment es consensua un pla d'acció amb mesures per millorar el desenvolupament sostenible del municipi i s'acaba amb un seguiment de l'eficàcia d'aquestes mesures, proposant noves que segueixin millorant la població.

En el procés d'implantació de l'Agenda Local 21 dels municipis de la Campana de Oropesa s'han adoptat mesures de millora en la gestió dels residus i de l'aigua, i s'han desenvolupat actuacions per facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'emprenedors, que diversifiquin l'economia mancomunada.