SOC | Accions formatives de Monitor d'educació ambiental

sm, com a centre de formació ocupacional homologat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb número de cens: 03191, imparteix cursos subvencionats pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, dirigit a persones en situació d'atur de diferents col·lectius.

L'objectiu del curs Monitor d'educació ambiental, és dotar als alumnes de la millor formació per facilitar-los la inserció laboral en el sector de l'Educació ambiental (aplicable a escoles, escoles verdes, empreses consultores, ajuntaments, ludoteques, etc ...) incorporant formació en el context d'aspectes socials i de gènere que fomentin la igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona.

Programa del curs: Conceptes generals de l'educació ambiental 15h, L'educació ambiental des de la perspectiva pràctica 30h, Seguretat i higiene en el treball 25h, El medi ambient i la societat contemporània: la problemàtica mediambiental 50h, Característiques i rol del monitor d'educació ambiental 50h, Sensibilització ambiental 9h, Prevenció de riscos 10h, Inserció laboral i tècniques de recerca de feina 15h, Sensibilització en la igualtat d'oportunitats 20h, Visites guiades 6h, Pràctiques en empresa 70h.

El curs consta d'un total de 300h presencials, de les quals 230 hores són lectives i 70 de pràctiques en empresa realitzat a les nostres instal.lacions de Barcelona, amb una periodicitat de 4 cursos anualment, el professorat de la jornada està format per tècnics experts en cada una de les matèries a tractar i al finalitzar el cursos es fa lliurament del certificat d'assistència a tots els participants del curs. S'han realitzat un total de 16 cursos amb una assistència de 200 persones, al llarg de 4 anys.