SOC | Accions formatives de Tècnic en la Gestió del Medi Ambient

sm, com a centre de formació ocupacional homologat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb núm. de cens: 03191, imparteix cursos subvencionat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, dirigit a persones en situació d'atur de diferents col·lectius.

L'objectiu del curs Tècnic en la gestió del medi ambient, és dotar als alumnes de la millor formació per facilitar-los la inserció laboral en el sector de la Gestió Mediambiental, tenir accés a treballs d'responsable de medi ambient, ampliar i / o adquirir coneixements en l'àmbit del medi ambient, aconseguir una major seguretat personal en la realització de tasques d'assessorament mediambiental.

Programa del curs: Introducció 0,5h, Sensibilització - Educació ambiental 14,5h, Aigües residuals 20h, Gestió de residus 20h, Contaminació atmosfèrica i Sorolls 20h, Sistema de gestió mediambiental 45h, Llei d'intervenció integral de l'administració 5h, Prevenció de riscos laborals 10h, Tècniques de recerca de feina 15h, Visites guiades 25h, Pràctiques en empresa 75 h.

El curs consta d'un total de 250h presencials, de les quals 175 hores són lectives i 75 de pràctiques en empresa, realitzat a les nostres instal.lacions de Barcelona, amb una periodicitat anual.El professorat del curs està format per tècnics experts en cadascuna de les matèries a tractar i al finalitzar el curs es lliura el certificat d'assistència a tots els participants del curs. S'han realitzat un total de 6 cursos amb una assistència de 90 persones, al llarg de 5 anys.