MIN. DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030 | Suport a la gestió de subvencions

Servei de suport en la difusió i gestió de la convocatòria de subvencions destinades a activitats relacionades amb la promoció i la implementació de l'Agenda 2030. (2021-2022)

L'objecte d'aquest contracte de serveis és l'assistència tècnica per a:

  • difusió,
  • tramitació
  • i gestió

del procediment de concessió de dues línies de subvencions de la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030, per a l'impuls a la implementació de l'Agenda 2030.

El servei prestat per l'equip tècnic de sm inclou tasques d'informació i atenció personalitzada per a consultes realitzades per sol·licitants potencials, principalment a través de correu electrònic. També es treballa la gestió de documentació per a la tramitació de les sol·licituds i s'ofereix suport a la preparació i gestió de les notificacions de resolució.