AJ. BARCELONA | Formació de promotors de sostenibilitat

Activitats formatives de Promotors de Sostenibilitat al barri de Trinitat Nova de la ciutat de Barcelona. (2010-2011)

El projecte es va desenvolupar en el marc de la Iniciativa Urbana (URBAN) de Trinitat Nova, seleccionada en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Va implicar la capacitació professional com Promotors en Sostenibilitat d'un grup de 12 alumnes de diferent perfil educatiu i experiència professional. L'àmbit geogràfic va quedar circumscrit al mateix Barri de Trinitat Nova i l'àmbit formatiu - capacitatiu el de la millora ambiental, econòmica i social del barri. Es van formar a agents que van desenvolupar activitats d'educació i de promoció de la sostenibilitat.

En una primera fase es va impartir formació (400 h) per després donar pas a una segona fase laboral, en què es va contractar als alumnes per a exercir les tasques de promoció de sostenibilitat al barri. La formació va ser impartida per 6 tècnics d' sm especialistes en Educació Ambiental, Gestió de Residus, Gestió de Sòls i Contaminació Atmosfèrica, i Prevenció de Riscos Laborals.

Dins la relació de treballs realitzats per l'equip de promotors van destacar l'ambientalització de festes, la creació d'un punt d'informació mòbil i un altre fix, la creació d'un mapa ambiental del barri, la neteja de la zona boscosa d'accés a l'edifici emblemàtic de Torre Baró, enquestes d'opinió a 300 ciutadans, creació d'un Facebook de promotors de sostenibilitat o tallers ambientals en escoles i en via pública. En total s'estima que hi va haver interacció amb aproximadament uns 2000 ciutadans durant la durada de les tasques laborals dels promotors de sostenibilitat.