AJ. GAVÀ | Millora de la fracció vegetal

Campanya per a la millora de la fracció vegetal porta a porta del municipi.​ (2018)

L'Ajuntament de Gavà està donant un nou impuls a la recollida selectiva de les restes vegetals i de poda provinents dels espais verds de comunitats i habitatges, implementant un nou sistema Porta a Porta (PaP) establint uns horaris per a la recollida d'aquesta fracció verda, eliminant així la trucada prèvia per sol·licitar el servei, i incrementant fins a 5 m3 el volum permès d'abocament.

L'Ajuntament ha confiat en sm per a realitzar les següents tasques:

  • Informar els ciutadans del municipi de les característiques del nou sistema de recollida PaP.
  • Resoldre consultes i dubtes durant les visites.
  • Visites als domicilis de la zona de Gavà Mar lliurant la informació en format tríptic.
  • Realització d'una breu enquesta.

Sm va dur a terme l'acció informativa amb un equip de tècnics durant tres setmanes a la població de Gavà Mar, explicant el nou sistema de gestió més responsable de la fracció vegetal.