DIP. BARCELONA | Verificació del compliment de normativa

Campanyes de verificació del compliment de la normativa exigible als establiments comercials en l'àmbit de la informació als consumidors en els municipis de la província de Barcelona, ​​exceptuant la capital. (2017-2018)

La Diputació de Barcelona ha comptat amb sm per a la realització de la campanya informativa i explicativa adreçada a establiments comercials de més de 30 municipis sobre els elements de bàsic compliment en matèria normativa exigible. Un equip d'informadors d'sm ha informat sobre aspectes de compliment lingüístic, informació bàsica relativa a l'tiquet de compra i factures, obligatorietat de disposar de preus visibles al públic o de disposar de fulls de reclamacions oficials, obligatorietat d'incloure el lloc de procedència de certs productes ...

En aquesta campanya s'ha interactuat amb més de 2.000 establiments comercials, generant els corresponents informes de compliment per àmbit territorial (municipi) i diferenciant les visites segons tipologia d'establiment:

  • Visita a establiments comercials situats en mercats municipals no sedentaris (ambulants)
  • Visita a establiments comercials situats en zones comercials