AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS | Implantació de la FORM

Implantació de la recollida de Fracció Orgànica al municipi de Montornès del Vallès.

L'actuació sensibilitzadora, contractada de manera directa per l'Ajuntament de Montornès del Vallès la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), va ser realitzada durant l'últim trimestre del 2008. Es va actuar sobre 1500 habitatges i una població efectiva de gairebé 5000 ciutadans, amb l'objectiu de donar a conèixer el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la zona nova del nucli urbà.

Les tasques realitzades van consistir en dissenyar el tríptic sensibilitzador, formar els educadors ambientals i fer actuacions de difusió i explicació a ciutadania i grans productors. Paral·lelament, es van realitzar xerrades a grans productors, es van crear cartells per a locals comercials, es maqueto un espai web i es van crear notes de premsa i anuncis per a la ràdio.

El resultat de la distribució porta a porta va ser reeixit arribant al 100% de la població de les àrees de nova edificació, a qui es van lliurar cubells airejats, bosses compostables i es va donar informació sobre el nou sistema de recollida. La proposta d'imatge va ser un arbre a manera de puzle compost per peces amb els colors de la recollida selectiva i al qual només faltava la peça de color marró corresponent a la matèria orgànica. Es va triar una imatge tipus dibuix en contraposició a imatges fotogràfiques per buscar una major proximitat a infants i joves.

El projecte va ser realitzat per 6 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, que va formar a 7 educadors ambientals, alguns dels quals pertanyien a la zona.