AJ. STA COLOMA DE GRAMENET | Comunitats energètiques

Diagnòstic per al desenvolupament de comunitats energètiques. (2022)

L'objecte d'aquest servei és el diagnòstic per al desenvolupament de comunitats energètiques al municipi de Santa Coloma de Gramenet, fent una anàlisi de la ciutat, de la xarxa residencial i dels equipaments públics en termes de riscos i oportunitats per a la implantació d'aquest tipus de comunitat.

Una comunitat energètica és una nova manera de generar, fer servir i gestionar l'energia a nivell local a través de la cooperació de diferents agents (ciutadania, administració local i pimes) que contribueix a crear un sistema energètic descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu.

Al projecte també s'inclou l'anàlisi dels espais o àmbits en què pot ser més factible treballar amb aquestes estructures col·laboratives. La finalitat del document és convertir-se en una eina per a la gestió i la inclusió del mateix en el diagnòstic urbà transversal en el marc de l'Agenda Urbana i del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de Santa Coloma de Gramenet.