FUND. MALLORCA TURISME | Manual de rodatges en espais protegits

Elaboració d'un manual de rodatges audiovisuals en espais de protecció ambiental de Mallorca. (2020)

La Fundació Mallorca Turisme, mitjançant la Mallorca Film Comission, ha confiat en sm per a la elaboració d'un informe detallat que relacioni les principals localitzacions objecte de rodatges (audiovisuals, projeccions i spots publicitaris, sessions fotogràfiques i altres activitats del sector audiovisual) a Mallorca amb les diferents normatives mediambientals vigents.

Un equip tècnic d'sm realitza tots els materials necessaris que permetin agilitzar les tramitacions de permisos entre productores i la Conselleria de Medi Ambient de les IB i altres entitats competents en l'àmbit territorial que afecten als rodatges. Per a la elaboració dels manuals tècnics descriptius, es fan visites in situ de les principals localitzacions, es prepara tota la documentació descriptiva de les zones naturals amb informació ambiental d'interès, contextualitzant normativa ambiental d'aplicació, mapes cartogràfics i fotografies, impactes ambientals i mesures de prevenció

A més, s'adapten els manuals en fitxes gràfiques per a la futura creació d'una APP.