AJ. CATARROJA | Control de qualitat del servei de neteja

Control de qualitat i inspecció del servei de neteja d'edificis públics. (2024-2025)

L'Ajuntament de Catarroja té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de neteja d'instal·lacions municipals tals com centres docents i instal·lacions esportives en un total de 16 edificis. Un equip tècnic d'sm s'encarrega de la realització de totes les actuacions necessàries per dur a terme el control, seguiment i suport en el desenvolupament del contracte:

  • Control estètic visual de les instal·lacions i nivell de satisfacció de l'Ajuntament i els usuaris.
  • Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis que comprèn el contracte de neteja dedificis públics, seguiment del sistema integrat del control horari i seguiment de cadascuna de les obligacions contractuals per a les diferents empreses prestadores dels serveis.
  • Comunicació d'incidències per escrit per proposar solucions i assegurar-se que es duen a terme.
  • Suport als serveis tècnics municipals a totes les àrees com ara redacció de plecs, memòries d'explotació o realització d'informes a petició de la responsable del contracte.