MANC. DEBAIGOIENA | Caracterització de residus

Caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate (Debagoieneko Mankomunitatea) (2014)

La Mancomunitat de Debagoiena, dins les seves competències realitza la recollida i gestió de residus domiciliaris dins de la comarca de l'Alt Deba, mitjançant dos sistemes recollida:
  • Sistema de recollida de contenidors, actualment vigent en els municipis d'Aretxabaleta, Arrasate, Elgeta, i Eskoriatza. En el cas d'Aretxabaleta aquest sistema inclou la recollida de matèria orgànica a través del 5è contenidor. En el cas d'Arrasate, es va a introduir el 5è contenidor per a la recollida selectiva de matèria orgànica.
  • Sistema de recollida Porta a porta, actualment vigent a Antzuola, Bergara, Gatzaga i Oñati i que en breu es posarà en marxa a Aretxabaleta.
Amb caràcter previ a la implantació del sistema porta a porta, la Mancomunitat vol conèixer la composició dels residus, de manera que procedim a l'estudi de caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate, per tal de determinar el potencial de recuperació de les fraccions reciclables eliminades en el contenidor resta, conèixer les diferències en la naturalesa dels residus generats en les diferents rutes (urbana, industrial i / o rural), i així poder dimensionar de forma precisa les infraestructures i mitjans més adequats per a la recollida de les diferents fraccions que componen aquests residus.